Va hnê tơdrơang krúa, tơdróang túm khu kế lap luô, ʼbáng tơdróang ôi ka lém; lam ki póang: ʼNa vai ʼbok thái (Môn học bằng bảng treo vệ-sinh, khoa-học và đức-dục; lớp vỡ-lòng: Phần chỉ-nam)

Files:
Date:
1972
Publisher:
Department of Education
Publisher Place:
Saigon
Extent:
160 pages
Publication Status:
Published
Country:
Vietnam
Subject Languages:
Content Language:
Subject:
Wall charts
Teacher's guides
Nature of Work:
Entry Number:
30739