Nau nai dŏng rblang rup yông nti: Nti ma mpô mpa, nau lăng săk jăn, nuih nʼhâm ueh; jrô mhe nti: Ndrom samƀut ma nai nti (Môn học bằng bảng treo vệ-sinh, khoa-học, và đức-dục; lớp vỡ lòng: Phần chỉ nam)

Date:
1972
Publisher:
Department of Education
Publisher Place:
Saigon
Extent:
147 pages
Publication Status:
Published
Country:
Vietnam
Subject Languages:
Content Language:
Subject:
Wall charts
Teacher's guides
Nature of Work:
Entry Number:
30918