Ongo awa eta ami doro = Kebun ibu eta = Ibu Eta’s garden

Edition:
1st ed.
Date:
2001
Publisher:
Yayasan BIMASPELA and SIL International
Publisher Place:
Maluku, Indonesia
Extent:
iv, 27 pages
Publication Status:
Published
Country:
Indonesia
Subject Languages:
Subject:
Agriculture and food production
Nature of Work:
Entry Number:
38165