Maba buku Kwerba nubukwem ano barukwe bora bangwasamote! 2-5

Date:
1984
Publisher:
Universitas Cenderawasih and Summer Institute of Linguistics
Publisher Place:
[Jayapura]
Extent:
4 booklets 75, 74, 67, 69 pages
Publication Status:
Published
Country:
Indonesia
Subject Languages:
Content Language:
Work Type:
Subject:
Primers
Nature of Work:
Entry Number:
38484